[ Τεχνικό Γραφείο ]

Το γραφείο λειτουργεί στην Τρίπολη από το 1990 με τους :
- Παναγιώτη Κουτσούγερα , Διπλ. Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Ε.Δ.Ε.
- Θεόδωρο Κουτσούγερα , Διπλ. Πολιτικό Μηχανικό Ε.Δ.Ε.

Ασχολείται με :

 • Μελέτες – επιβλέψεις – ανακαινίσεις οικοδομών
 • Τοπογραφικά Διαγράμματα και Αποτυπώσεις
 • Μελέτες Κ.ΕΝ.Α.Κ. και έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων
 • Τακτοποιήσεις Αυθαιρέτων
 • Μη καταστροφικούς ελέγχους στατικής επάρκειας υφιστάμενων κατασκευών από ωπλισμένο σκυρόδεμα
 • Κατασκευές Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων
 • Αντιπαροχές
 • Στατικές ενισχύσεις υπαρχόντων κτιρίων
 • Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφάλειας σε Επιχειρήσεις
 • Παροχή Επιχειρηματικών Συμβουλών
 • Επίβλεψη Συντήρησης και Λειτουργίας Βιομηχανιών και Βιοτεχνιών
 • Πραγματογνωμοσύνες
 • Εκτιμήσεις ακινήτων
 • Αγοραπωλησίες ακινήτων

Το γραφείο στεγάζεται σε ιδιόκτητο χώρο 110m2 στην οδό Δαρειώτου 15 στη Τρίπολη.
Εκεί συστεγάζονται και οι Τεχνικές – Κατασκευαστικές Εταιρείες:
Π. & Θ. Κουτσούγερας Ο.Ε. και Π. Κουτσούγερας & ΣΙΑ Ο.Ε. που ως κύριο αντικείμενο έχουν την κατασκευή και πώληση διαμερισμάτων, γραφείων, κατοικιών, καταστημάτων κ.λ.π και την κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών κτιριακών έργων.

Το γραφείο διαθέτει πλήρη μηχανοργάνωση σε hardware και software, ηλεκτρονικό Τοπογραφικό όργανο (Leica TCR 407 ultra), κρουσίμετρο,GPS GNSS STONEX A900, scanner οπλισμών beton, και 2 επαγγελματικά αυτοκίνητα.