[ Βιογραφικά ]

Παναγιώτης Κουτσούγερας, Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Δ.Ε.

Θεόδωρος Κουτσούγερας, Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Ε.Δ.Ε.

[ Συνεργάτες ]

Μόνιμοι Συνεργάτες

  • Αικατερίνη Δημοπούλου , Πτυχ. Μηχανικός Δομικών Έργων (Τ.Ε.)

Εξωτερικοί Συνεργάτες

  • Μαρίνος Σορίλος , Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός
  • Θεόδωρος Κοσμόπουλος , Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός
  • Αγγελική Γεωργακή, Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός
  • Θεόδωρος Παπανικολάου, Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός
  • Γεώργιος Γαλάνης, Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
  • Βικτωρία Σαρακηνιώτη, Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός