[ Βιογραφικό σημείωμα - Παναγιώτης Κουτσούγερας ]

Διεύθυνση : ΤΡΙΠΟΛΗ ΔΑΡΕΙΩΤΟΥ 15 -Τ.Κ. 22100

Τηλέφωνα : ΤΗΛ. 6972717183 / 2710231292 - FAX : 2710-243121

ΔΙΠΛ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ- Εργολήπτης Δημοσίων Έργων

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 1980-1986.

ΜΕΛΟΣ ΤΕΕ Α.Μ. 48025, ΜΕΛΟΣ ΠΣΔΜΗ , ΜΕΛΟΣ ΠΕΣΕΔΕ

ΑΡ. ΜΕΕΠ 7673 Εργοληπτικό Πτυχίο 1ης τάξης Η/Μ ΕΡΓΑ

MEΛΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

 • Είμαι πραγματογνώμονας του ΤΕΕ
 • Είμαι Ενεργειακός Επιθεωρητής
 • Είμαι μέλος και μέτοχος κατά 50% των Τεχνικών-Κατασκευαστικών εταιρειών «Π. & Θ.ΚΟΥΤΣΟΥΓΕΡΑΣ Ο.Ε.» και « Π. ΚΟΥΤΣΟΥΓΕΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»
 • Είμαι Τεχνικός Ασφαλείας σε 16 επιχειρήσεις του Ν. Αρκαδίας.
 • Είμαι υπεύθυνος επίβλεψης λειτουργίας και συντήρησης σε 8 βιομηχανίες της περιοχής.
 • Είμαι επιχειρηματικός σύμβουλος και υπήρξα συνεργάτης του ΚΕΤΑ Πελ/σου, υπεύθυνος για το Ν. Αρκαδίας, για 5 χρόνια.
 • Υπήρξα Διευθυντής του Καταστήματος του Συνεταιρισμού Υδραυλικών N. Αρκαδίας.
 • Ξένη γλώσσα : Αγγλικά (first certificate in English- British council).
 • Από το 1986 μέχρι σήμερα έχω παρακολουθήσει πολλά σεμινάρια (ACAD, Η/Υ Δίκτυα, Δίκτυα Τηλεπικοινωνίας, Φωτοβολταϊκά Συστήματα, Υγιεινή και Ασφάλεια στην εργασία, Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, Γεωθερμία κ.λ.π) που αφορούσαν στην επιστημονική μου επιμόρφωση.
 • Έχω συνεργαστεί με τα ΚΕΚ ΑΚΜΩΝ & το Ολυμπιακό ΚΕΚ ως διδάσκων και εξεταστής σε θέματα ηλεκτρολόγου μηχ/κού .
 • Είμαι μέλος της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του Αναπτυξιακού Νόμου της Περιφέρειας Πελ/σου.

Έχω αναλάβει την ετήσια συντήρηση :

 • Κτίρια Ι.Κ.Α. Πελ/σου
 • Μουσείο Υδροκίνησης Δημητσάνας

Έχω διατελέσει :

 • Εκπρόσωπος του ΤΕΕ Πελ/σου σε διάφορα συμβούλια και επιτροπές.
 • Αντιπρόεδρος Συλλόγου Μηχανικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Ν. Αρκαδίας.
 • Πρόεδρος παραρτήματος Τρίπολης του ΠΣΔΜΗ.